KawiForums - Kawasaki Motorcycle Forums - View Profile: 636RIDER
  
Jr. Member

636RIDER 636RIDER is offline

  Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. Dat Ha
  05-04-2016 10:39 AM - permalink
  Dat Ha
  rồi chứ, Quan Gia tính t́nh nóng nảy, khi Triệu tướng công tiến cử ông, Quan Gia không thèm để tâm, vứt luôn tiến thư, nhưng Triệu tướng công cũng không nổi giận, ngày thứ hai vẫn mang tiến thư đến,dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán AZ Theme - Wordpress Theme | Website Templates | Design Website thành lập doanh nghiệp Biareview.com - Your View Your Choice tư vấn luật haiz, Quan Gia lại giận hơn, xé tiến thư thành từng mảnh, kết quả ngày thứ ba, tướng công lại dính lại tiến thư đó, vẫn đưa đến cho Quan Gia, Quan Gia thấy vậy cũng động ḷng, lúc này mới thăng chức đặc biệt cho ông làm tri phủ Tứ Châu, tướng công thực là rất trọng Đặng đại nhân đấy.”
  i danh của ông, chẳng qua chỉ bỏ rơi nhiệm
 2. LivingRedline
  07-30-2012 10:57 AM - permalink
  LivingRedline
  picture of cover please?

  thanks

  About Me

 • About 636RIDER
  Location
  Florida, United States.

  Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 05-26-2014 02:18 AM
 • Join Date: 04-30-2003
 • Referrals: 0

  Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to 636RIDER Using...
This Page
http://www.kawiforums.com/member.php?u=1111

  Mentions

No results to display...

  Quotes

No results to display...
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome